Maison

Wydarzenia. Wykład pt. „Krakowski modernizm. Tożsamość czy mit?”

Zapraszam na wykład dr Michała Wiśniewskiego, pt. „Krakowski modernizm. Tożsamość czy mit?”

W 1934 roku warszawski architekt i krytyk Lech Niemojewski opublikował artykuł o dwóch szkołach polskiej architektury nowoczesnej. Młode wówczas dzieje polskiego modernizmu opisywał posługując się osią Warszawa-Kraków. Pierwsze z tych miast przedstawiono jako najważniejszy ośrodek polskiej architektury, miejsce rozwoju awangardy i myślenia o budownictwie w szerszej, społecznej perspektywie, którego znacznie po 1918 roku zyskało dominującą rolę. Kraków został tutaj pokazany jako miejsce, gdzie na początku XX wieku, wokół Stanisława Wyspiańskiego, wykiełkowała nowa forma, która po odzyskaniu niepodległości stała się podstawą dla rozwoju estetyki wielkich nowych gmachów publicznych. To w ramach tego zjawiska narodził się nagrodzony w 1925 roku na międzynarodowej wystawie w Paryżu projekt Pawilonu Polskiego.

Więcej info: https://www.facebook.com/events/1327020794147539/