Maison

Zarząd Cmentarzy

Koncepcja zagospodarowania terenu przed budynkiem zarządu cmentarzy komunalnych
w Krakowie przy ul. Rakowickiej 41

 

data: 2010

powierzchnia: 187 m2

lokalizacja: Rakowicka 41, Kraków

autor: arch .Arkadiusz Koliński

etap: w trakcie realizacji