Maison

Szkoła muzyczna | Głogów

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna odbudowy i rozbudowy dawnego teatru miejskiego na potrzeby szkoły muzycznej w Głogowie wraz z zagospodarowaniem rynku na starym mieście w Głogowie

 

data: 2014

powierzchnia: 4 677,9 m2

lokalizacja: Głogów , ul. Pruszkowska 76

autor: arch. Arkadiusz Koliński

etap: koncepcja konkursowa

Opis koncepcji:

 

Przedmiotem projektu koncepcyjnego jest znalezienie spójnej idei ożywienia starego miasta.

Od końca lat dziewięćdziesiątych rynek wraz z otoczeniem jest sukcesywnie odbudowywany z ruin. Aktualnie zaistniała potrzeba spójnego zdefiniowania kształtu funkcjonalno – przestrzennego tej części miasta. To co w miastach historycznych kształtuje się przez wieki, w Głogowie powinno zostać przemyślane i ukształtowane w jednym procesie odbudowy. Jest to proces trudny, ale jednocześnie jest szansą na osiągnięcie bardziej spójnego rozwiązania.  Zachętą do takiego działania stała się konieczność odbudowy ruin teatru miejskiego i nadania mu nowej funkcji. Tą funkcję pełnić będzie szkoła muzyczna, która obejmuje swoim programem użytkowy historyczny budynek teatru.

Nowy budynek zatem obejmuje wrażliwy obszar starego miasta, a szczególnie relacje przestrzeni rynku ze śladami historycznymi dawnych sukiennic, a budynkiem teatru (dziś właśnie  ruin) również z kilkusetletnimi tradycjami.

Zaproponowane rozwiązanie dające szansę na zwaloryzowanie opisanej przestrzeni skupia się na stworzeniu łącznika między wspomnianymi sferami rynku. Należy dodać, że w miejscu budowy nowego obiektu zgodnie z dokumentami historycznymi również stwierdzono ślady sukiennic.