Maison

Rynek w Gdowie

Koncepcja rewitalizacji rynku w Gdowie

 

data opracowania: 2014

powierzchnia:218,7 m2

lokalizacja:Gdów

autor: arch .Arkadiusz Koliński

etap: projekt koncepcyjny

Opis koncepcji:

 

Koncepcja zakłada utworzenie nowej płyty rynku z dwoma poziomami. Na górnym poziomie informacja turystyczna, budynek Zabudowa kształtowana w okół rynku, wszelkie miejsca parkingowe oraz przystanek autobusu przeniesione poza obszar opracowania. Pod płytą rynku miejsca parkingowe.