Maison

Hala hodowli ryb

Hala hodowli ryb

data: 2009

powierzchnia: 9980 m2

lokalizacja: Warszawa

autor: arch. Arkadiusz Koliński,

etap: koncepcja

Opis koncepcji:

 

Głównym przeznaczeniem zespołu obiektów jest hodowla ryb BRRAMUNDI wraz z przetwórnią. Główna hala podzielona jest na 4 samodzielne sekcje wraz z niezbędnymi pomieszczeniami obsługi technicznej. Część socjalno-biurowa połączona jest z halą hodowli i stanowi jej integralną część.
W części frontowej zespołu budynków wyróżnia się wejście główne do budynku biurowego, które przyjmuje formę oranżerii, tłumacząc niejako naturalne warunki hodowlane ryb Barramundi. Dalej wzdłuż hali głównej zlokalizowane są pomieszczenia biurowo – socjalne, a następnie techniczne. W strefie biurowo -socjalnej wyraźne jest rozdzielenie głównego wejścia reprezentacyjnego od wejścia dla pracowników, co ułatwia zachowanie czystości procesu hodowli. Na zamknięciu budynku hali zlokalizowana jest szklarnia do aquaponicznej uprawy warzyw, wykorzystująca wodę zużytą z procesu hodowli, która jest zasobna w azotony.

W granicach terenu zakładu projektuje się również zbiornik wodny oraz w jego otoczeniu altanę jako miejsce spacerów, spotkań z gośćmi zakładu, czy też imprez zakładowych.