Maison

Gotowi na nowy rok szkolny – szkoła w Zakliczynie

W Zakliczynie gruntownej modernizacji poddano korytarz główny szkoły, który obecnie jest jasny i bardzo przyjazny. Położono jasną wykładzinę tarketową, zrobiono kolorowe lamperie z marmolitu oraz założono nowe oświetlenie. Schody zyskały nową balustradę. Szkołę w Zakliczynie czeka w najbliższym czasie rozbudowa o dwie sale lekcyjne oraz zaplecze administracyjne, dokumentacja projektowa i pozwolenie na budowę są już gotowe.